Aldinere

Aldinere er bøker fra trykkeriet til mannen som oppfant kursiv, Aldus Manutius (1450-1515), den mest fremtredende trykkeren i italiensk renessanse.  Aldus Manutius jobbet i utgangspunktet som lærer, men startet boktrykkeri i godt voksen alder i Venezia rundt 1490. Han begynte sin nye karriere med en serie greske klassikere på originalspråket, noe som var midt i blinken for Venezias voksende akademia. Etter det fulgte han opp med klassikere på latin og også samtidige verdslige utgivelser.

Portrett av Aldus Manutius . Foto: Wikipedia Commons
Foto: KUBEN museum og arkiv

Et eksempel på sistnevnte er den allegoriske romansen Hypnerotomachia Poliphili fra 1499, angivelig skrevet av Francesco Colonna. Vårt eget nasjonalbibliotek slo i 2008 på stortromma og kjøpte et eksemplar av denne inkunabelen, som går for å være en av de vakreste bøkene noensinne. En inkunabel er en bok, et ark eller et bilde som er trykt, ikke håndskrevet eller tegnet, før 1501 i Europa.

Aldus var den første som tok i bruk trykt kursiv etter modell av italiensk humanistisk håndskrift. Han mente den skråstilte teksten var mer økonomisk. Han var opptatt av at bøker måtte bli billigere og mer tilgjengelige og gjorde derfor også formatet på bøkene mindre og opplagene større. Han var den første som trykte bøker i oktav, som betyr at hvert papirark brettes slik at det utgjør åtte blad i den ferdige boken. Ellers trykte han arabiske skrifttyper, trykte to-sidige illustrasjoner, og innførte en rekke andre nyvinninger som gjorde at boka tok form slik vi kjenner den i dag.

Foto: KUBEN museum og arkiv
Kursiv!

Da Aldus døde i 1515 var sønnen hans Paulus bare to år, så det var svigerfaren hans som styrte virksomheten frem til Paulus ble ferdig med utdanningen sin i 1533. Paulus» sønn Aldus d.y. tok over i 1561 og tok virksomheten med seg i graven i 1597. Da hadde trykkeriet omtrent 1000 trykte titler på samvittigheten.

I dette innlegget viser vi frem en aldiner fra Arendals Skoles offentlige Museums boksamling. Det er første bind av Ciceros Orationes, som kom ut i tre bind i flere utgaver og opptrykk. Boka er fra 1559 og er et opptrykk av utgaven fra 1554. Den er altså trykt etter Aldus’ død av Paulus Manutius, noe som også går frem av tittelsiden.

Boka ble gitt av Andreas Faye til Arendals Skoles offentlige Bibliothek og Museum ved grunnleggelsen i 1832. Som en av stifterne forpliktet han seg til å donere et betydelig antall bind. Faye kjøpte den i sin tid i Paris.

«Kjøpt i Paris af A. Faye» Foto: KUBEN museum og arkiv

Bumerket til Aldus og etterfølgerne er et anker med delfin – hvis symbolikk er nært tilknyttet ordtaket «festina lente», skynd deg langsomt eller på godt norsk – hastverk er lastverk.

«Hastverk er lastverk». Foto: KUBEN museum og arkiv.

Skrevet av Kyrre Thorsnes, bibliotekar på KUBEN museum og arkiv.

Kilder:

Cicero, M.T. (1559). Orationes. Pars i. Venetiis.

Cicero, M.T. (1550). Orationes. Pars ii. Venetiis.

Davies, Martin (1995). Aldus Manutius : printer and publisher of Rennaissance Venice. London, British Library.

Om Anne Klippenvåg Pettersen

Utdannet museolog som arbeider på KUBEN/Aust-Agder Museum og arkiv.

1 Svar

Leave a Reply