Demonen Elzevir

Elzevir-trykk er bøker som stammer fra et familienettverk av boktrykkere, forleggere og bokhandlere som virket i Nederland på 1600-tallet. Bøkene ble satt pris på for sin eleganse, ryddighet, klarhet og sin uovertrufne papirkvalitet. Skrifttypen som ble brukt er inspirert av 1500-talls fransk stil, men den er mindre rigid og har mer kontrast.

Foto: The Elzevier Publishing House in Leiden , fra boken A Tale of Fonts: Exploring the Heritage of the Elzeviers.

Elzevirs hovedtrykkeri, lå midt i smørøyet blant universitetsbyggene i Leiden. Trykkeriet virket også som bokhandel og bokbinderi, og ble flittig brukt av historikere, filosofer og forfattere tilknyttet universitetet.  Kjente navn som Descartes, Huygens og Galileo ble alle utgitt her. Men trykkeriene drev også med det vi i dag ville kalt for piratkopiering.  I de tilfellene betalte de ingenting til forfatteren, og kunne derfor selge bøkene med den billigste prisen på markedet.

Museets elzevir! Foto: KUBEN museum og arkiv, Anne K. Pettersen.

Særlig de små bøkene i duodecimo-format ble ettertraktede objekter blant bibliofile, som stadig lette etter de flotteste eksemplarene. Bibliotekar og vampyr-dramatiker Charles Nodier (1780-1844) var en av disse. Under sine reiser med Victor Hugo ville sistnevnte se ruiner og severdigheter, mens Nodier var bare på jakt etter bøker. Ifølge Victor Hugo var Nodier «besatt av demonen Elzevir.»

Kanskje tenker han på en elzevir her? Ukjent kunstner – Portrett av Charles Nodier (ca. 1830). Musée Carnavalet , Paris.
Foto: KUBEN museum og arkiv, Anne K. Pettersen.

Det dukker også opp en annen historie knyttet til Nodier og Elzevir, i en biografi om den franske forfatteren Alexandre Dumas (1802-1870). Dumas så Nodier sitte å lese i en slitt elzevir med tittelen: «La pastissier Francaise». Den matglade Dumas spurte da Nodier om han var veldig glad i egg, siden han hadde hørt at denne boken hadde 60 ulike oppskrifter for å tilberede egg. Da Nodier bekreftet antall eggoppskrifter, ville gjerne Dumas også skaffe seg et eksemplar av boken. Nodier hadde da svart: Men dette er en elzevir.

Foto: KUBEN museum og arkiv, Anne K. Pettersen.

Den elzeviren vi ser her, er fra den gamle boksamlingen til Arendals Skoles offentlige Bibliothek og Museum. Denne ble trykt i Amsterdam i 1665 og er Erasmus av Rotterdams satiriske mesterverk Colloquia, om geistelige autoriteters overgrep og svindel.

Legg spesielt merke til mottoet VIDIT PERVIDIT RISIT – han så, han forsto, han lo. Foto: KUBEN museum og arkiv, Anne K. Pettersen.

Dette innlegget er skrevet av bibliotekar Kyrre Thorsnes.

Kilder:

Erasmus Roterdamus (1665). Colloquia. Amsterdam

Bibliotekarstudentens nettleksikon om litteratur og medier, Av Helge Ridderstrøm (førsteamanuensis ved OsloMet – storbyuniversitetet) Sist oppdatert 16.04.19 www.litteraturogmedieleksikon.no https:///.cm4all/uproc.php/0/piratkopi.pdf

 A Tale of Fonts» illuminates the history of the House of Elzevier, av Len Maniace. Publisert 1. mai 2013 https://www.elsevier.com/connect/a-tale-of-fonts-illuminates-the-history-of-the-house-of-elzevier

Milburg Mansfield, Dumas» Paris. Litres, 5. sep. 2017

Om Anne Klippenvåg Pettersen

Utdannet museolog som arbeider på KUBEN/Aust-Agder Museum og arkiv.

Leave a Reply